Urokurs oversikt-innhold

Uroradiologi

Universitetskurs nr O-27825

Kursinnhold

 

9.-12. desember 2013.

 

 

Mandag 9.desember

 

Embryologi, anatomi og anomalier -Heidi Kjosbakken

Basal nyrefysiologi -Anders Hartmann (2 dokumenter)

Røntgen urografi -Gunnar Oltmanns

CT nyrer og urinveierAnne -Sofie Larsen

Ultrasonografi med doppler -Anne Gunther / Knut Brabrand

Kontrastmidler for røntgen og MR -Jarl Jakobsen

Nukleærmedisin -Almira Babovic

MR nyrer og urinveier -Gunnar Oltmanns

 

 

Tirsdag 10.desember

 

Urinveisobstruksjon og hydronefrose -Tor Gjølberg

Hematuri fra klinikers ståsted -Rolf Wahlqvist

Steinsykdom: Del I -Tor Gjølber

Steinsykdom: Del II -Abdul Rashid Tahir

Cystografi Urethragrafi Tarmblære -Steinar Aasen

Nyrekreft hos voksne -Tom Werner Olsen

Blærekreft -Tom Werner Olsen

Cystiske nyresykdommer -Line Tveter

Tilfeldig funn av oppfylninger i nyrene -Line Tveter

Infeksjoner/Parenchymatøse nyresykdommer -Unni Bergan

 

 

Onsdag 11.desember

 

Skrotum -Erik Rud

Prostatacancer -Knut Håkon Hole

Tumores i ovarier -Knut Håkon Hole

CT ved ca ovarii og peritoneal carcinomatose -Thea Jahr

Pyelostomi, Antegr pyelografi, Ureterstenting -Dag Bay

Embolisering av uterusmyomer -Eric Dorenberg

Binyrer: Incidentalomer -Randi Solstrand

Nyretransplantasjon -Tor Egge

Pelvimetri -Cathrine Johansen

Pediatrisk uroradiologi -Bjarne Smevik

 

 

Torsdag 12. desember

 

Radiologisk diagnostikk ved akutt nyresvikt -Jarl Jakobsen

Uterus -Åse Kjellmo

Vaskulære nyresykdommerPeter M. Lauritzen

Angiografi, PTRA, Embolisering -Nils-Einar Kløw

Dialysefistler -David Strohe

Traumer: nyrer og urinveier -Johann Dormagen